Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

Wu Wen can bei (b) ; Wu Wen duan bei ; Wu Wen bei ; Xingfu si ban jie bei ; Tang Xingfu si bei ; Xingfu tie ; Tang zheng jun jiang jun Wu Wen mu zhi ; Zheng guo da jiang jun Wu Wen bei ; Tang Daya ji Wang Youjun shu Wu jiang jun bei ; Ban jie bei

Harvard Library

DESCRIZIONE

Parte della collezione Chinese rubbings collection
Rubbing of inscription from a stele commemorating Tang general Wu Wen (in post, 707). Stele damaged and only lower half preserved. Calligraphy written by Tang Buddhist monk Daya in Jin famous calligrapher Wang Xizhi's (321-379) style. Stele engraved by Xu Sizhong.
Genere: rubbings
Data: 19th. century?
Formato: 72 x 93 cm
Note: Citation/references: Jin shi cui bian, 1805, v. 73, p. 18-22. ; Xi'an bei lin, 1963. p. 22. ; Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 1, v. 8, p. 894-923. (Xingfu si can bei, full rubbing and all sections) ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 21, p. 157. ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 146. ; Zhong hua shu xue da ci dian, 2000, p. 864. (Xingfu si duan bei) ; Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 17. (Daya)General note: Script style: xing shu. ; Stele(lower half section) unearthed from a ditch in south of Xi'an city during Wanli, Ming Dynasty (1619). Originally located in Xingfu Temple, Xi'an and currently in Xi'an bei lin. ; C-19 duplicate copy. Historical: Stele date: 23rd. of 10th. mo. of 9th. yr. of Kaiyuan, Tang (721).
Repository: Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University"