Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

The Tenby observer

National Library of Wales,

DESCRIZIONE

Annate totali: 1853-1860.
Began with: No. 1 (13 Aug. 1853). Ended with: [30 Aug. 1963].', 'Description based on: No. 1, vol. II (21 July 1854).', 'Continued from 1860 to 1867 as: Tenby and Pembroke Dock observer, continued from 1867 to 1883 as: Tenby observer and Pembrokeshire chronicle, and reverted in 13 Sept. 1883 to: Tenby observer and weekly list of visitors.', 'Cyhoeddwyd yn Ninbych-y-Pysgod gan Richard Mason.', 'Published in Tenby by Richard Mason.', 'Continued from 1860 to 1867 as: Tenby and Pembroke Dock observer.', ""Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. 'Roedd iddo dueddiadau ceidwadol. Cofnodai newyddion lleol gan gynnwys rhestr o ymwelwyr. Cylchredwyd y papur yn Ninbych-y-Pysgod, De Sir Benfro ac i'r ymwelwyr yn gyffredinol. Teitlau cysylltiol: Tenby and Pembroke Dock oberver (1860-1867); The Tenby observer and Pembrokeshire chronicle (1867-1883)."", 'A weekly English language newspaper, supportive of conservative politics, which circulated around Tenby, South Pembrokeshire, and amongst tourists generally. It mainly reported on local news and visitors lists. Associated titles: Tenby and Pembroke Dock oberver (1860-1867); The Tenby observer and Pembrokeshire chronicle (1867-1883).
Richard Mason', 'Frank B. Mason v.
Luogo: Tenby (Wales)"

DETTAGLI