Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

Papur pawb

National Library of Wales,

DESCRIZIONE

Annate totali: 1893-1917.
Dechreuodd gyda rhifyn ar gyfer = Began with issue for: Rhif. 1 (4 Chwef. 1893). Gorffennodd gyda rhifyn ar gyfer = Ended with issue for: Rhif. 1251 (12 Maw. 1917).', 'Disgrifiad yn seiliedig ar rhifyn ar gyfer = Description based on issue for: Rhif. 1 (4 Chwef. 1893).', 'Cyhoeddwyd yng Nghaernarfon gan Daniel Rees.', 'Published in Caernarfon by Daniel Rees.', ""Papur newydd wythnosol Cymraeg a gylchredwyd trwy Cymru gyfan. Ymhlith ei olygyddion oedd Daniel Rees (1855-1931), Owen Picton Davies (1882-1970) ac Evan Abbott. Cyhoeddai storĂ¯au byrion, darnau o nofelau, a manion digrif. Cyfrannodd yr arlunydd J. R. Lloyd Hughes llawer o'r cartwnau. 'Roedd y llenorion T. Gwynn Jones a Richard Hughes Williams (Dic Tryfan) yn gyfrannwr cyson."", ""A weekly Welsh language newspaper which circulated throughout Wales. The newspaper's main content was humorous in nature, and included literary extracts and short stories. Amongst the newspaper's editors were Daniel Rees (1855-1931), Owen Picton Davies (1882-1970) and Evan Abbott, with contributions also from T. Gwynn Jones and Richard Hughes Williams (Dic Tryfan) and including illustrations from J. R. Lloyd Hughes.""]}
Daniel Rees, v. : ill. ; 27 cm."